Kids

Het MaxiMientje Spel

Sporten is goed voor lichaam en geest

Het “MaxiMientje Spel“ gaat als volgt:

Eerst beslissen jullie wie Maximientje mag zijn.

Uit de onderstaande lijst kiest Maximientje een aantal oefeningen.
Alleen wanneer “MaxiMientje zegt…” wordt geroepen moet je datgene
doen wat MaxiMientje heeft gezegd.
Wordt het niet gezegd, dan blijf je staan.

Succes met de oefeningen!

MaxiMientje zegt:

– doe je handen in de lucht en strek je uit
– spring op en neer
– strek je armen naar achteren
– raak je tenen
– rondjes rennen
– til een boek 5 keer boven je hoofd
– op de plek rennen
– 5 keer een kikkersprong